BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

– Các thông tin này được sử dụng nhằm mục đích:Xử lý đơn hàng, Hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm .

Nâng cao chất lượng dịch vụ.

Giải đáp thắc mắc của Khách hàng .

Thực hiện các bản khảo sát khách hàng, nghiên cứu thị trường.Quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Freswal.com.vn

Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà Freswal dành cho Khách hàng của mình.

Freswal cam kết:

Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp.

Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của Khách hàng.

Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đã cung cấp cho Freswal, không sử dụng các thông tin của Khách hàng được biết đến theo các phương thức khác;

Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:

  1. Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ Freswal theo yêu cầu của Khách hàng;
  2. Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Freswal;
  3. Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Freswal;
  4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới Khách hàng.

2. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách ra ngoài.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

  1. Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
  2. Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
  3. Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân Khách hàng của Freswal.com.vn.

3. Bảo mật thông tin cá nhân:

Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên Freswal, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Quý khách như các trường hợp Quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác….

Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên Quý khách không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

4. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của Freswal.com.vn, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. Freswal.com.vn không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện Freswal.com.vn là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của Freswal.com.vn, không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của Freswal.com.vn. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của Freswal.com.vn.

Freswal.com.vn không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

5. Thay đổi về chính sách

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Freswal.com.vn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Vì vậy, Quý khách đã đồng ý rằng, khi Quý khách sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là Quý khách đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này.

6. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và Freswal.com.vn sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

Shopping cart

0

No products in the cart.